Vår verksamhet

Motorseglarsäsongen är från slutet av februari till slutet av november. Vi gör ett uppehåll i verksamhet för att se över motorseglaren, en så kallad årstillsyn. Det är mycket fin flygning från februari  när sjöarna är frusna och vi anordnar Örnsvängen som en start på vår flygverksamhet.
I Torsby Flygklubb prioriterar vi utbildning och segelflygbogsering men det finns möjlighet att under vardagar på lågsäsong och under helger under icke segelflygsäsong att boka motorseglaren för så kallat reseflyg.
Segelflygsäsongen är från slutet av mars till slutet av oktober, den bästa tiden är mellan april-september.
I Torsby Flygklubb har vi alltid bogserberedskap men det gäller för den som vill ha bogsering att ta kontakt med någon av våra bogserförare. Det finns flera bogserförare med mindre än 5 minuters anspänningstid.
Under alla helger och under alla dagar i juli månad är målsättningen att det ska finnas bogsering att tillgå.