Åtgärdslista och underhållsschema

Här presenterar vi aktuella åtgärder om förbättringar och underhåll som är angelägna för att klubben hela tiden ska förbättras.
Om du känner att du vill hjälpa till så är det bara att anmäla sitt intresse till styrelsen.

Prioriterade åtgärder utan rangordning. (snarast)

Periodiska åtgärder.
Ogräsbekämpning på plattan.
Gräsklippning, buskröjning.
Städning dammsugning samlingslokal, hangar och bygglokal.
Snöröjning.
Vittja postlådan.
Fakturering bokföring.
Uthyrning stugor.
Hämtning drivmedel fyllning dunkar.
Inköp kiosk och mat.

Lågprioriterade åtgärder utan rangordning. (under verksamhetsåret)

Reparation vagn DG1000.
Oljestrykning grillmöbel.
Snickra skiljevägg mellan dusch och toalett.
Underhåll stugor, justering och täta dörrar.
Systematisering verktyg och underhållsmaterial i bygglokalen.