Uppförandekod

Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom flygsporten.
Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
Vi är goda förebilder.
Vi respekterar allas lika värde.
Vi respekterar utövarnas personliga integritet.
Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
Vi har nolltolerans mot mobbning.
Vi accepterar ingen diskriminering eller korruption.