Vår verksamhetsidé

Detta dokument är vår långsiktiga plan som ligger till grund för antagande av den årliga verksamhetsplanen.

Vår verksamhet skall i huvudsak bedrivas på Torsby Flygplats eller utgå från densamma utom i de fall där styrelsen beslutar om utlokaliserad verksamhet där alla klubbens medlemmar kan delta.

Våra viktigaste uppgifter.

Den första uppgiften är att ge medlemmarna en utbildning av god kvalitet inom segelflyg. Vi ska erbjuda grundutbildning på motorseglare och segelflygplan, påbyggnadsutbildning i avancerad flygning, instrumentflygning, höjdflygning, längdflygning och hastighetsflygning.

Den andra uppgiften är att ge klubbens medlemmar möjlighet till rekreationsflygning på ett sätt så att så många som möjligt känner att de har möjlighet att utvecklas i sin takt.

Vår utåtriktade verksamhet.

Under året har vi tre arrangemang där alla klubbar och piloter är Välkomna
Örnsvängen i slutet på vintern där vi tränar bedömningslandning på våra sjöar.
Åskmolnet under juli månad där vi tränar molnflygning.
Kubanen under Torsbymârten där vi tränar akrobatiska övningar med segelflygplan.
Vi erbjuder även provlektioner till flygintresserade och några av dessa är gäster på Frykcenter i Torsby.

Klubbens storlek och verksamhetsnivå.

Ett viktigt mål för klubben är att nå en så kallad bekväm överlevnadsnivå vilket i vårt fall betyder ett medlemsantal på ungefär 50 aktiva medlemmar. Ett bra sätt att mäta klubbens verksamhet är antalet verksamhetsdagar och en rimlig nivå för vår klubb kan vara 50 verksamhetsdagar per år.

Vi kämpar tillsammans.

Alla ska hjälpas åt med alla klubbuppgifter i den mån man kan och ingen ska anklagas för att inte göra nog för klubben även om en förutsättning för att klubben ska utvecklas är att alla kämpar för klubben och inte för att utnyttja klubben i eget syfte.

Vi bygger och investerar.

För att nå våra mål ska vi satsa och göra nödvändiga investeringar på klubben och i flygutrustning samtidigt som vi ska utbilda klubbfunktionärer i den grad som är nödvändigt.

Vi samarbetar med andra klubbar, piloter och organisationer.

Torsby Flygklubb är positiv till samarbete med andra om samarbetet gynnar båda parter. Vi ser dock ingen anledning till att vara en serviceorganisation i ett enkelriktat samarbete såsom uthyrning av flygplan och liknande.

Vi har enklare tävling.

När det gäller tävling så är en lämplig nivå att anordna klubbtävlingar av olika slag och att delta i Rikssegelflygtävlingen. Tävlande på högre nivå ses positivt av klubben men det är inte något som vi strävar efter utan kan komma som en bonus när vi når en bekväm överlevnadsnivå. Piloter som vill tävla på högre nivå än RST rekommenderas att hyra eller köpa egna privata flygplan. Om vi någon gång har råd med en satsning från klubbens sida är det absolut nödvändigt att vara minst 50 medlemmar för att kunna stötta en tävlingspilot.