Priser

Medlemsavgifter 2021

Klubbavgift pilot                         500:-
Klubbavgift Stödjande              100:-
Klubbavgift Minior                      50:-
Avgift SSFF senior                     1250:-
Avgift SSFF ungdom                   600:-
Avgift KSAK senior                     540:-
Avgift KSAK junior                     130:-

Flygavgifter Super Dimona 115 TTC

Firmaflyg: 1200:-/ tim. + 10:- / tacho= 100:-/tim. Tot 1300:-/tim
Friflygning: 860:- / tim. + 10:- / tacho= 100:-/tim. Tot. 960:-/tim.
(medlem i TFK erhåller 20% rabatt på timpris)
Skolning: 600:-/ tim+ 10:-/tacho= 100:-/tim. Tot.700:-/tim. Ev. lärararvode tillkommer.

Flygavgifter DG1000s

480:-/ tim. (medlem i TFK erhåller 20% rabatt på timpris)
Årskort (fri flygtid): 3000:- (2000:- studerande till och med 25 år)

Skolstart grundskolning segelflyg

Skolstart i segelflygplan               400:-   lärararvode tillk.
Skolstart ungd. upp till 25 år       300:-  lärararvode tillk.
Provlektion segelflygplan            500:-
Provlektion motorseglare            500:-

Bogsering medlemmar

-600 m           200:-
600-900 m     260:-
900-1200 m   320:-

Gästavgifter

Gästmedlemsavgift aktiv pilot                                       500:- / år
Serviceavgift: Pilot med annat flygplan än klubbens   100:- / dag

Bogsering av gästflygplan

       0m -600m                     375:- (300:-)
600m – 900m                      450:- (360:-)
900m – 1200m                    525:- (420:-)
(medlem i TFK erhåller 20% rabatt på bogserpris)

Stughyra 4 bäddar

500:- per natt
Flygande gäst:    100:- per bädd och natt

Lakan: 50:- per set per tillfälle

Presentlektion    1200:-