Börja Flyga

Vad kul att du vill börja flyga! Hos Torsby Flygklubb kan du genomgå utbildning för flygcertifikat till SPL (sailplane pilot licence) på segelflygplan och motorseglare. För de som vill vidare till LAPL(A) eller PPL(A) kan detta vara ett naturligt insteg. Vill du testa på att flyga kan du ta en prova-på-lektion med någon av våra lärare eller be en medlem om att få följa med dem upp och bli introducerad till flygets underbara värld.

Det lättaste sättet att komma igång är att kontakta vår ordförande och säga att man är intresserad av att få flyga, alternativt skicka ett mail till info@torsbyflygklubb.se. Du kan också kolla i vår Facebookgrupp om det är någon du känner som är medlem eller skriva ett inlägg och fråga. Det går oftast mycket snabbt att få till en första flygtur och klubbens medlemmar är mer än villiga att ta med dig upp!

Förutsättningar

För att flyga

  • Den som ska flyga kan i stor utsträckning bestämma när flygning ska genomföras. Flygning är dock väderberoende vilket kan kräva anpassning.
  • Flygplanen har en max tillåten personvikt på 110kg.
  • Är man längre än 195cm eller har en vikt nära maxvikten kan det bli trångt. Vi rekommenderar den som är i närheten av dessa mått att besöka oss och provsitta planen för att se om en flygning är möjlig.

För att ta certifikat

  • Redan som 14-åring (det kalenderår du fyller 15) kan du börja segelflyga med målsmans tillstånd.
  • Den totala kostnaden för ett certifikat brukar hamna runt 30 000 kr, beroende på hur mycket flygning som eleven behöver. Eleven betalar inte allt på en gång utan kostnaden är uppdelad under utbildningen och priset utgörs främst av flygkostnaden.
  • Läkarintyg. För att du ska få flyga själv under din utbildning, så kallad EK-flygning, krävs att du har ett medicinskt intyg. Kraven är inte extremt höga utan alla med normal hälsa (och ett och annat lyte) kan bli godkända. Bär du glasögon skall receptet vara med till läkaren. Godkända flygläkare finner du här. Vi rekommenderar Carsten Schiborr i Orsa 070-294 6666.

Utbildningens utformning

Utbildningen består av två delar: teori- och flygutbildningen

Teoriutbildningen

Teoriutbildningen är uppdelad i 9 grundläggande områden:
Flygningens grundprinciper, Luftfartyg generellt, Människans förutsättningar, Meteorologi, Luftfartssystemet, Operativa procedurer, Kommunikation, Prestanda och färdplanering och Navigation.

Denna del av utbildningen brukar hållas under sen höst till vår då flygsäsongen ännu inte dragit igång.
Teoriutbildningen genomförs genom självstudier samt en föreläsningskväll i veckan under cirka 30 veckor.

Flygutbildningen

Flygutbildningen är uppdelad i tre etapper som du kan läsa mer om nedan! Flygutbildningen påbörjas när flygsäsongen drar igång på våren.

Etapp 1

Med en av klubbens lärare i ett tvåsitsigt segelflygplan, lär du dig grunderna i flygning. I slutet av denna etapp gör du din första egna flygning, så kallad EK (enkelkommando). Efter tre EK-flygningar och ca 25 starter totalt övergår du i etapp 2.

Etapp 2

Du har nu flugit dina första EK-starter och varvar egen flygning med lärarledd flygning. Etapp 2 omfattar ca 17 starter. Här lär du dig flyga i besvärliga förhållanden, högfartsflygning, termikflygning, precisionslandningar och mycket mer.

Etapp 3

Etapp 3 består mestadels av egen flygning, varvat med lärarledda pass. Denna etapp omfattar ca 16 starter. Efter ca 55-60 starter totalt och en uppflygning är du klar med utbildningen och har certifikatet i handen. Nu är det bara att börja njuta av den underbara friheten som segelflyget erbjuder.

Fortbildning

När du väl är klar med ditt certifikat finns det mer att lära sig. Här nedan är några exempel på fortbildning som klubben erbjuder.

Avancerad flygning

Avancerad flygning handlar om att lära sig mer om hur flygplanet fungerar i olika lägen och att utveckla din flygning. Säkerheten och ett ökat medvetande om sina egna och flygplanets gränser är målet med utbildningen. Och givetvis att göra snygga manövrar i luften, som looping, wingover, hjulning, spinn…

Motorsegelflygning

Klubben äger en HK36-TTC Super Dimona. Planet är ett tvåsitsigt motorsegelflygplan och ett komplement till segelflyget då det ger dig en möjlighet att flyga på dagar och tider som kanske inte är direkt lämpade för segelflyg.

Sträckflygning

Med en sträckflygutbildning i ryggsäcken kan du ta dig långt bort från fältet och uppleva segelflygets tjusning. Under utbildningen får du öva på att landa säkert på andra ställen än flygfält, lära dig att planera flygningen, bedöma väder, utnyttja digitala hjälpmedel och framförallt navigera.

Molnflygning

Med IMC-behörighet, som det heter, får du flyga i moln. Du lär dig att, med hjälp av instrument, kontrollerat ta dig upp så högt att du kanske måste andas syrgas. På så sätt kan du nå högre höjder än vad som annars är möjligt i segelflygning.

LAPL(A) och PPL

SPL är ett naturligt insteg för den som sedan vill gå vidare till motorflyg som LAPL(A) och PPL(A). Innehavare av SPL kan genom förkortad studieplan gå vidare till dessa certifikat. Motorflygarutbildning är inget som Torsby flygklubb erbjuder i egen regi men andra klubbar i Värmland utbildar kontinuerligt och tar gärna emot nya elever. Läs mer om vad som krävs för att gå över till LAPL(A) och PPL(A) i KSAKs guide. Flygklubbens motorseglare kan flygas på PPL eller LAPL behörighet.

Teori & Litteratur

Grundutbildning:

Segelflyg – teoribok, Axelsson/Danewid
Du flyger
Flygdagbok för segelflygare
Elevdagbok
Radiotelefoni
Motorseglarkompendium

Avancerad flygning:
”Avancerad Flygning” – Calle Olsson

Powerpointpresentationer: