Kontaktinformation

Torsby Flygklubb
Bergebyvägen 49.
685 93 Torsby.
Telefon 0560-71193
E-post: info@torsbyflygklubb.se

Klubbens bankgiro: 457-5478

IBAN:SE7260000000000160750458 SWIFT:HANDSESS
Klubbens org.nr. 874000-1246
Kundnummer hos bingolotto 12000020

Segelflygchef

Lasse Carlsson
tel. 0560-13697
mob.073-0926795

Segelflyglärare

Lasse Carlsson
tel. 0560-13697
mob.073-0926795
Anders Öberg
tel.0560-31020
mob.070-3431205
Jerry Olsson
mob.070-7763339

Flygtekniker

Bengt Sjödahl
tel.0580-22048
mobil. 070-5358858

Motortekniker TMG

Roland Jonsson
mob.070-2045065

Klubbmästare

Maria Jönsson mob. 070-2881465
Britt-Lis Appel mob. 076-1079109

Bogserpiloter

Peo Dungel
mob. 076-8030600
tel. 0560-14082
tel. 0560-31202
Lasse Carlsson
tel. 0560-13697
mob.073-0926795
Torbjörn Olsson
tel. 0560-717 78
mob. 070-206 93 01
Anders Öberg
tel.0560-31020
mob.070-3431205
Christoffer Jansson
Mob.076-3381312
Bengt Sjödahl
0580-22048
mob.070-5358858
Roland Jonsson
mob.070-2045065
Jerry Olsson
mob.070-7763339