Kontaktinformation

Torsby Flygklubb
Bergebyvägen 49.
685 93 Torsby.

Fridtjof Buck 070-680 70 69
Lars Engström 070-281 44 91
Roland Jonsson 070-204 50 65

E-post: torsby.flygklubb@telia.com
Klubbens bankgiro: 457-5478
IBAN:SE7260000000000160750458 SWIFT:HANDSESS
Klubbens org.nr. 874000-1246
Kundnummer hos bingolotto 12000020

Segelflygchef

Lasse Carlsson
tel. 073-0926795

Segelflyglärare

Lasse Carlsson
tel. 073-0926795

Anders Öberg
tel. 070-3431205

Jerry Olsson
tel. 070-7763339

Johan Lund
tel. 070-9322809

Magnus Dejeby
tel. 072-4504173

Flygtekniker

Bengt Sjödahl
tel. 070-5358858

Fridtjof Buck
tel. 070-6807069

Sar Appel Jonsson
tel. 072-2053582

Motortekniker TMG

Roland Jonsson
tel. 070-2045065

Leif Ring
tel. 073-2224188

Klubbmästare

Britt-Lis Appel
tel. 076-1079109

Bogserpiloter

Peo Dungel
tel. 076-8030600

Lasse Carlsson
tel. 073-0926795

Torbjörn Olsson
tel. 070-206 93 01

Anders Öberg
tel. 070-3431205

Christoffer Jansson
Tel. 076-3381312

Bengt Sjödahl
tel. 070-5358858

Roland Jonsson
tel. 070-2045065

Jerry Olsson
tel. 070-7763339