Styrelsen

Ordförande
Christoffer Jansson 076-338 13 12
Vice Ordförande
Lars Engström   070-281 44 91
Sekreterare
Sar Appel Jonsson   072-205 35 82
Kassör
Roland Jonsson    070-204 50 65